Terms

Allmänna villkor och information

 

Vivsta Destilleri är ett av Sveriges minsta destillerier och kanske också världens nordligaste romdestilleri. Vår målsättning är att under år 2018 kunna producera 12 000 liter i vår 500 liters panna. För oss är det viktigt att hela processen från mäsk till färdig rom utförs genuint hantverksmässigt på plats i Sverige. Basen för råspriten är melass och råsocker från sockerrör. Dessa ingredienser kan dock inte odlas och utvinnas på plats här utan måste importeras.

 

Avtalsinnehåll och avtalsslut

Villkoren i detta erbjudande gäller tills vidare och kan komma att ändras utan förvarning.

Kunden är antingen en privatperson eller en juridisk person. Avtal mellan Vivsta Destilleri och Kunden ingås genom att Kunden köper ett fat eller andel av fat via hemsidan www.vivstadestilleri.com.

Köpet innebär att destillat reserveras för kundens räkning.

 

Vad ingår i priset?

Priset består av avgift och lån. I avgiften ingår fat, lagerhyra, försäkring, plakett och fraktkostnad till utlämningsställe. Vid köp av helt fat utgör lånet som är räntefritt, 6 000 kr och betalas tillbaka vid utlämning. Vid köp av andel utgörs lånet av 1000 kr.

Rommen läggs på fat med 50 % alkoholhalt. Beräknad lagringstid är ungefär 24 månader. Kunden kommer att få tillfälle att smaka sin rom efter en tid för att avgöra mognadsgrad.

Fatet är kundens egendom och kan fyllas igen eller låta Vivsta Destilleri göra ett återköp.

Kunden upplåter till Vivsta Destilleri att förvara fatet med dess innehåll till utlämningsdagen.

Fatägarbevis och skickas till kunden inom 10 arbetsdagar.

Företaget äger rätt att i förtid avsluta en reservation och återbetala lånesumman om det skulle finnas synnerliga skäl.

 

Fyllning av fat

Destillatet läggs på bourbonfat av amerikansk ek eller sherryfat som har storleken 30 liter eller 20 liter. Faten toppfylls med destillat som ligger på 50% alkoholhalt.

Till skillnad från whisky som har en tidsgräns på tre år, finns det inga regler för när man får kalla destillat på sockerbas för rom. Dessutom har rom en annorlunda mogningsprocess än whisky. På grund av att mäsken är gjord på melass och råsocker kan mognaden gå snabbare än råsprit på mältat korn.

 

Lagring och avdustning

I priset ingår lagring i 24 månader. Därefter bestämmer Kunden ifall rommen ska fortsätta att lagras. Ifall detta är aktuellt tillkommer en avgift på 500 kr som täcker lagerhyra och försäkring för ett år.

Ekfat är ett levande material som med årstidernas växlingar kommer att utvidga sig eller krympa. Därför kommer det med tiden att dunsta bort alkohol.

 

Vad som tillkommer

Om Kunden beslutar att låta destillatet fortsätta att lagras på fat tillkommer 500 kr per påbörjade 12 månader.

Alkoholskatten betalas i samband med att Kunden hämtar ut sina varor på Systembolaget. Skatten beräknas med 548,11 kr per liter 100 % alkohol. Moms tillkommer med 25%. Eventuellt andra avgifter kan förekomma som ligger utanför Vivsta Destilleris kontroll.

 

Prov från fatet

Kunden inbjuds att prova sitt fat vid särskilda provningstillfällen.

 

Buteljering

Efter att Kunden beslutat att lagring ska upphöra måste rommen buteljeras enligt lag. Fatet är kundens egendom och kan även det hämtas ut på Systembolaget.

 

Registrering av personuppgifter

I och med köpet av fatet eller fatandelar medger Kunden att  Vivsta Destilleri har rätt att lagra personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Kunden har skyldighet att anmäla ändring av adress, emailadress och telefonnummer. Ändring av personuppgifter skickas till info@vivstadestilleri.com

Kundens personuppgifter säljs inte till tredje part.

Kontakten mellan Kunden och Vivsta Destilleri sker i första hand via e-post.

 

 

 

Villkor uppdaterade 2018-10-21